วิธีคำนวนแบบ Hwi

วิธีการนับหน่วยค่า HWIs

สิ่งที่จำเป็นในการนับค่า HWIs

- ขนาด Resolution หน้าจอเกมต้องเป็น 640*480 เท่านั้น (แนะนำให้เล่นแบบ Window Mode)

- ต้อง Zoom ภาพเข้าไปให้สุด

สูตรการคำนวณ


1. สูตรคำนวณสำหรับการตี Tomahalk


Sin (องศา) x ลม x HWI ที่ได้จากการคิดคำนวณแล้ว


2. สูตรคำนวณสำหรับการตี Back Spin (เหมือนกับ Tomahalk แค่เพิ่มการ +/- กรีนเอียง)


Sin (องศา) x ลม x HWI ที่ได้จากการคิดคำนวณแล้ว +/- กรีนเอียง


ขั้นตอนการคำนวน


1.ดูองศาลม


2.หาค่า Hwi จากระยะทางที่แท้จิง (Pin)


2.1 วิธีหา (pin)


2.1.1 ระยะที่เหลือ +/-ลม


2.1.2 + Ball Effect หรือสภาพลูกกอล์ฟว่าจมรัฟ ทราย หรือ ฝนตก โดยที่ ทุก 5%ที่หายไป ให้+4 ตัวอย่างเช่น


ระยะทางที่เห็น 238y, ลมต้าน 4m ทำมุม 50º


ลูกตกรัฟ 95% (หายไป 5%)


ลม 4m ทำมุม 50º = ~2y


ลูกตกรัฟ หายไป 5% = เพิ่ม 4y


จะได้เป็น 238 + 4 = 242y แล้ว


ถ้าลมต้านให้ 242 + 2 = 244y


ถ้าลมส่งให้ 242 - 2 = 240y


แต่ในตัวอย่างนี้ลมต้าน ฉะนั้นระยะทางที่แท้จริงคือ 244y


แล้วก็ไปดูตาราง HWIs ซะว่า 244y มีค่าเท่าไหร่


*************


3. ปรับค่า HWIs ตามความสูง/ต่ำของหลุม


3.1 เปิดตาราง HWIs ดูช่องความสูง Elevation (Ele) และดูค่า Adjustment (Adj) ที่อยู่ข้างๆ


ตัวอย่าง


ระยะทางที่แท้จริง 244y = 3.34 HWIs


หลุมสูง +5m ในที่นี้คือหลุมสูง/ต่ำ 5m จึงมีค่า Ele = 5, มีค่า Adj = 0.07 ตามตาราง


ถ้าหลุมอยู่ต่ำ นำ 3.34 + 0.07 = 3.41 HWIs


ถ้าหลุมอยู่สูง นำ 3.34 - 0.07 = 3.27 HWIs


แต่ในตัวอย่างนี้หลุมอยู่สูง ฉะนั้นค่า HWIs คือ 3.27


*************


4. ปรับค่า HWIs ตามความเอียงของลูก ในที่นี้จะไม่ขอกล่าว เพราะเวลาเล่นจริงไม่มีใครเขาอยากจะวางลูกให้มันเอียงกันหรอกจ้ะ แต่ถ้าต้องการศึกษาก็ -คลิกเลย-


*************


5. คำนวณตามสูตร


6. นับช่องเตรียมตี


7. หาแรงตี (ต้องใช้ประสบการณ์)


8. ตีเลย!Credit : คุณแมวปู